Uit veel gesprekken die ik de afgelopen tijd gevoerd heb blijkt dat het inrichten van MS Teams voor volgend schooljaar nog niet zo makkelijk is als we soms denken. Op 15 juni deed ik dan ook een oproep om hier met elkaar over na te denken. Hierop reageerden Karin Winters, Diane van Blitterswijk, Else-Marike Visser, Peter Mazereeuw, Linda Looije en nog twee collega’s. Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn maar afgelopen dinsdag hebben we, uiteraard via Teams, met elkaar van gedachten gewisseld over de beste Teams inrichting voor komend schooljaar.

Het was een mooi gesprek. Uiteraard ging het gedeeltelijk ook over digitale didactiek en de vaardigheden die je als docent nodig hebt om in deze tijd online les te geven. Ook waren we het al snel eens dat “de beste Teams inrichting” niet bestaat. Wel hebben we een aantal varianten besproken die ik hieronder verder uit zal werken met de voor- en nadelen.

Voordat ik daar verder op in ga een opmerking vooraf. Dit blog kan je gebruiken als discussiestuk, praatpapier of inspiratiebron voor het inrichten van je klasteams voor volgend schooljaar. Het zal niet compleet zijn en misschien ook wel niet toereikend omdat iedere opleiding weer anders is. Keuzes die gemaakt moeten gaan worden zijn in grote mate afhankelijk van het aantal klassen, studenten en docenten die binnen een opleiding actief zijn. Daarnaast is het belangrijk om te bepalen wat de “stabiele” factor is binnen een opleiding. Dit kan een klas zijn, een leerjaar, een vak, de projectgroep of welke variant in het onderwijs dan ook. Overal waar ik klas schrijf kan je ook project lezen. Met deze opmerkingen in het achterhoofd zou je kunnen nadenken over de volgende varianten:

1. Een klasteam voor iedere klas per vak
2. Een klasteam per klas waarbij je de kanalen inricht
3. Een klasteam per leerjaar (meerdere klassen) waarbij je kanalen inricht per vak
4. Overige mogelijkheden

1. Een klasteam voor iedere klas per vak

Misschien wel de meest gemaakte indeling sinds maart en ook het eigenlijke idee achter Teams. Voor iedere klas wordt per vak een Team aangemaakt.

De voordelen:
– De docent maakt per Team (klas) de structuur aan en heeft hierin alle vrijheid.
– Geen last van berichten, meldingen en / of notificaties vanuit andere kanalen.
– Het aantal Teams voor studenten blijft (afhankelijk van het aantal vakken) overzichtelijk.
– De docent kan het Team blijven gebruiken door de studenten te verwijderen en nieuwe studenten toe te voegen (als je de opdrachtenmodule en / of Class Notebook gebruikt kan het weer niet zo makkelijk). Als het vak meerdere jaren gegeven wordt, blijft alles netjes bij elkaar.

De nadelen:
– Als er geen afspraken worden gemaakt is het een soort van “ieder voor zich”. Voor studenten kan het daardoor onoverzichtelijk worden als de structuren binnen de Teams te veel van elkaar verschillen.
– Voor docenten kan het onoverzichtelijk worden als zij aan veel verschillende klassen les geven.
– Het zou gebruikt kunnen gaan worden als LMS (niet wenselijk).
– Studenten die wisselen van klas moeten in meerdere Teams verplaatst worden.

2. Een klasteam per klas waarbij je de kanalen inricht

Er wordt een Team aangemaakt per klas en daarbinnen worden de kanalen gebruikt voor de verschillende vakken.

De voordelen:
– Minder Teams voor studenten.
– Beter overzicht voor de mentor / SLB’er / SLC’er (zeker als je insights gebruikt).
– De mogelijkheid om ook kanalen in te richten voor binding en sociale ontmoeting. Bijvoorbeeld, de koffieautomaat, de mediatheek, het schoolplein enz..

De nadelen:
– Alleen in het kanaal algemeen / general is een map “lesmateriaal” waar studenten alleen leesrechten hebben. In alle andere kanalen kunnen documenten door iedereen bewerkt worden. Uiteraard kan je onder de map lesmateriaal een structuur maken voor de vakken.
– Kan zorgen voor een ongewenste hoeveelheid aan berichten, meldingen en notificaties. Tot op zekere hoogte is dit in te stellen, als je daar meer over wilt weten klik dan hier.
– Studenten die wisselen van klas.
– Studenten die nog een vak moeten volgen uit het vorige jaar worden toegelaten tot de gehele klas.
– De opdrachtenmodule als ook class notebook is gekoppeld via het kanaal algemeen / general en dus niet per individueel vak te gebruiken.

3. Een klasteam per leerjaar (meerdere klassen) waarbij je kanalen inricht per vak

Er wordt een Team aangemaakt per leerjaar, dus meerdere klassen bij elkaar. De voor- en nadelen zijn in grote mate gelijk aan die bij optie 2 zijn beschreven. Een paar aanvullingen of wijzigingen.

De voordelen:
– Het aantal Teams neemt voor docenten af.
– Studenten die wisselen van klas wisselen niet van Team.
– De sociale interactie en binding kan nog verder vergroot worden omdat studenten van verschillende klassen elkaar online kunnen ontmoeten.

De nadelen:
– Afhankelijk van het aantal klassen per leerjaar kan het Team te groot worden waardoor het insight tabblad zijn waarde verliest omdat daar (nog) niet te filteren op subgroepen.

4. Overige mogelijkheden

Zoals in het begin al beschreven, er zijn veel mogelijkheden om tot een inrichting te komen. Voor opleidingen die ook veel met kleine groepen studenten werken adviseer ik om dit via chatgroepen te organiseren. Het voordeel is dat je dan geen (prive) kanalen hiervoor hoeft aan te maken en de studenten samen kunnen werken in bijvoorbeeld documenten en onenote. Zeker als de groep bij elkaar blijft maar de vakken waarvoor ze samen moeten werken wisselt houden zij alles op 1 plek. De studenten kunnen dan ook de docent toevoegen of verwijderen uit de groep.

Uiteraard kan je ook een combinatie van Teams gaan maken. Een Team met meerdere klassen (misschien ook wel uit meerdere leerjaren) voor mededelingen en ontmoetingen met daarbij een apart Team of Teams voor het onderwijs. De mogelijkheden zijn eindeloos 😄

Conclusie

De beste Teams inrichting bestaat niet. Wat vooral belangrijk is, is dat je als docententeam afspraken maakt over de inzet van Teams en waarvoor je het LMS gaat gebruiken. Maak hiervoor richtlijnen voor zowel docenten als studenten zodat er duidelijkheid is.
En ook als je straks een mooie en duidelijke inrichting hebt staan besef dan wel dat je ook nog goed na moeten denken over de online didactiek.

Hopelijk helpt bovenstaande bij het maken van keuzes voor volgend jaar. Alle eventuele vragen en opmerkingen zijn meer dan welkom dus reageer gerust onder dit blog of neem contact op via LinkedIn.

Maak er een mooi schooljaar van!

Aanvullingen vanuit de praktijk!

Door de publicatie van bovenstaand blog kreeg ik reacties en voorbeelden die ik hier ook graag deel!

Virgil van de Gevel deelde de volgende mogelijkheid:
Wij hebben twee Teams:
– 1 Team voor les (een kanaal voor de kick-off en een kanaal per klas, waar de klas en de docent samenkomen voor de les. We zetten overigens alle doc’s op BlackBoard).
– En 1 Team voor het overkoepelende kwartaal-project (één kanaal voor les aan iedereen en voor elk projectgroepje een ‘eigen’ kanaal, waarin ze kunnen overleggen, samen kunnen werken aan gedeelde docs, met de tutor voortgang bespreken en bv met de communicatiedocent, presentatietechnieken kunnen oefenen voor hun  eindpresentatie, die ook via hun kanaal gaat).

Delen