In English below.

De breakout rooms in MS Teams zijn alleen beschikbaar voor de organisator. Nu komt het soms voor dat de organisator zelf niet aanwezig is en je toch de beschikking wilt hebben over breakout rooms. Helaas zijn de rechten nog niet overdraagbaar maar er is wel een omweg mogelijk! In onderstaande video leg ik het je graag uit! Wil je nu ook dat de rechten wel overdraagbaar worden stem dan op uservoice en hopelijk wordt het dan binnenkort mogelijk en is deze workaround niet meer nodig.

The breakout rooms in MS Teams are only available to the organizer. Sometimes it happens that the organizer is not present and you still want to have breakout rooms. Unfortunately, the rights are not yet transferable, but a detour is possible! I am happy to explain it to you in the video below! If you now also want the rights to be transferable, then vote for user voice and hopefully it will soon be possible and this workaround is no longer necessary.

Delen